КАПРИКОРН КЕМИКЪЛС ГРУП ООД сключи договор No BG-RRP-3.004-0209-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Основната цел на проекта е повишаване на ефективността на производствените процеси, ръст на производителността, намаляване на производствените разходи и разширяване на дейността на компанията. Основната дейност е придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет. Очакваният ефект върху предприятието - кандидат е възстановяване на икономическия потенциал на компанията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитието и чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Обща стойност на проекта: 680 000.00лв., от които 340 000.00лв. европейско финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Начало: 10.04.2023 г. Край: 10.04.2024 г.